Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Algemene Gegevensbank

De Algemene Gegevensbank (AGB) is verantwoordelijk voor het beheer en de samenhang van de statistieken over de overheidsfinanciën van de federale, gewestelijke, gemeenschaps- en gewestbesturen.