Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

De Algemene Gegevensbank (AGB), opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991, publiceert onder meer de economische en functionele hergroeperingen van de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies, en staat in voor de bijwerking van de economische en functionele classificaties op basis waarvan deze groeperingen worden vastgesteld.

Het secretariaat van de Algemene Gegevensbank staat in voor de  de publicatie van een jaarverslag waarin begrotingsstatistieken over elke entiteit worden opgenomen, samen met een verklaring voor de overgang van Working Balance naar ESR-saldi die voor elke entiteit door het INR worden berekend.

Vanaf het jaarverslag 2018 worden de gedetailleerde gegevens van de economische en functionele hergroeperingen niet meer opgenomen in dit document, maar ze kunnen wel nog geraadpleegd worden in een database.