Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

In 2011 werd het stabiliteits- en groeipact versterkt en voorspelbaar gemaakt met een belangrijke uitbreiding van de EU-regels voor economisch bestuur door een verzameling nieuwe reglementering, bekend als het “Six Pack”. Het toezicht op zowel het budgettaire als het economische beleid werd voortaan georganiseerd in het kader van het Europees semester en de tijdstippen over de uitvoering van de regels van het stabiliteits- en groeipact werden vastgelegd in een “Code of Conduct”.

Het Europees semester biedt een kader waarbinnen de Lidstaten hun economisch beleid coördineren. Er wordt overleg gepleegd met betrekking tot de verschillende economische en begrotingsplannen.   Daarnaast wordt ook de vooruitgang van deze plannen op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.

Het Europees semester beoogt volgende doelstellingen:

  • gezonde overheidsfinanciën (geen buitensporige staatsschulden)
  • macro-economisch evenwicht in de EU
  • structurele hervormingen, banengroei en economische groei
  • meer investeringen

Het Europees semester resulteert in enkele verplichtingen voor de Lidstaten. Zo dient er jaarlijks een stabiliteitsprogramma of convergentieplan evenals een Draft Budgetary Plan voorgelegd worden.

Het Europees semester wordt visueel voorgesteld.

Meer informatie en alle bijhorende documenten (landenrapport, nationaal hervormingsprogramma, stabiliteitsprogramma, beoordeling van het stabiliteitsprogramma, landenspecifieke aanbevelingen en Draft Budgetary Plan) met betrekking tot het Europees semester in België.