Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

Hieronder vind je alle verslagen van het Monitoringcomité. Het gaat om (jaarlijkse of meerjaarlijkse) ramingen of actualiseringen. Deze verslagen zijn beschikbaar in pdf-formaat :