Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Andere overheden
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties

Inhoudstafel

Definitie

De Single Digital Gateway wetgeving vergemakkelijkt online toegang tot informatie, administratieve procedures en assistentiediensten die EU-burgers en bedrijven in een ander EU-land nodig (kunnen) hebben.

Het verbeteren van de digitale interne markt

De Single Digital Gateway wetgeving heeft tot doel één Europese digitale toegangspoort op te richten om burgers en ondernemingen te faciliteren in toegang tot online informatie, tot online administratieve procedures en tot diensten voor ondersteuning en oplossing van problemen (nvdr de assistentiediensten) die ze nodig hebben om zich te vestigen, en om handel te drijven binnen de eenheidsmarkt van de Europese Unie.

De gateway staat garant voor het vinden informatie, procedures en assistentiediensten op een gebruiksvriendelijke, toegankelijke manier van hoge en in een universele taal.

Your Europe

Sinds december 2020 zijn al enkele van deze diensten beschikbaar via het centrale toegangspunt op het Your Europe-portaal.

Via een logo op nationale websites wordt aangegeven welke informatie, procedures en assistentiediensten deel uit maken van de gateway en worden burgers en bedrijven aangemoedigd om feedback te bezorgen. De feedback wordt, samen met verzamelde statistieken, aangewend om de kwaliteit te beoordelen en gewenste verbeteringen te identificeren voor elke lidstaat.

Tegen het einde van 2023, zal Your Europe ook toegang geven tot 21 online procedures in alle EU-landen. Onder meer het importeren van een auto of het aanvragen van een pensioen zal volledig digitaal kunnen verlopen. Kort gezegd: de belangrijkste administratieve procedures zullen in alle EU-landen cross-border en online beschikbaar zijn. Er komt ook een systeem voor de overdracht van de documenten die je in deze context nodig kan hebben. Een diploma behaald in het ene land, kan je zo makkelijk delen met andere (Europese) autoriteiten, bijvoorbeeld om een bedrijf te starten.

Om de beleidsvorming nog verder te finetunen, worden gebruikers via deze gateway ook uitgenodigd om feedback geven over specifieke obstakels die ze tegenkomen op de eengemaakte markt.

Waarom is zo’n digitale gateway nodig?

EU-burgers en bedrijven, met name degenen die in een ander EU-land actief zijn, hebben vaak moeite om de regels te begrijpen die van toepassing zijn op hun specifieke situatie. Het zoeken naar informatie is vaak een vermoeiend en verwarrend proces. Informatie ligt meestal versnipperd over verschillende websites die vaak geen enkele garantie voor of betrouwbaarheid bieden. Een aantal procedures kan je nog steeds alleen maar op papier volgen of door aan te schuiven in lange wachtrijen; nodeloos tijdverlies gegarandeerd.

Deze en andere obstakels belemmeren de optimalisatie van de interne markt, waar de vrijheid van goederen, diensten, kapitaal en mensen volledig gewaarborgd wordt. Het belemmert zelfs de totstandbrenging van een digitale ééngemaakte markt, doordat het onnodige barrières opwerpt tussen mensen in verschillende EU-landen.

Om deze problemen aan te pakken, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 2 oktober 2018 een verordening aangenomen  (de Single Digital Gateway Regulation) tot oprichting van één digitale toegangspoort: de Your Europe portaal. Verwacht wordt dat dit bedrijven een aanzienlijke besparing zal opleveren en de internationale activiteit fors zal stimuleren.

Meer weten?

In deze video’s kom je meer te weten over de Single Digital Gateway:

Video: Commissioner Bieńkowska and MEPs debate the merits of the single digital gateway

Video: Building the single digital gateway together

Video: Building the single digital gateway together