Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overheids­opdrachten

De FOD BOSA adviseert en ondersteunt overheidsdiensten bij overheidsopdrachten. Dat doen we door een waaier van raamovereenkomsten voor aankopen aan te bieden en advies te geven over de regelgeving rond dit thema. Verder zorgen we voor het beheer, de evolutie en het onderhoud van het e-Procurementplatform, waar overheidsopdrachten van federale, regionale en lokale overheden terug te vinden zijn.

Nieuws