Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Model en doelstellingen

Het nieuwe federale aankoopmodel met betrekking tot leveringen en diensten werd vastgelegd in het KB van 21/07/2023. Dit model berust op drie pijlers en beoogt vier doelstellingen.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

 • Drie pijlers

  Het federaal aankoopmodel berust op drie pijlers:

  • een sterk federaal aankoopoverleg dat de gemeenschappelijke behoeften van de verschillende federale entiteiten identificeert, coördineert en beslissingen neemt
  • centralisatie en professionalisering van het aankoopgebeuren binnen de federale overheidsdiensten. Het KB van 21/07/2023 maakt een onderscheid binnen de federale overheidsdiensten tussen de actieve en passieve deelnemers 
  • het dienstencentrum Procurement dat ondersteuning biedt aan de federale overheidsdiensten doorheen het volledige aankoopproces (juridische ondersteuning, tools & applicaties, operationele ondersteuning bij het gemeenschappelijk aankoopproces, …).

  Schematische voorstelling van het federaal aankoopmodel:

  Aankoopmodel

  Vier doelstellingen

  Het federaal aankoopmodel heeft vier doelstellingen:

  • het bekomen van effectiviteitswinsten door middel van homogenisering en standaardisatie van het federaal gemeenschappelijk aankoopproces
  • het implementeren van een efficiënt samenwerkingsmodel waardoor minder arbeidskrachten nodig zijn (efficiëntiewinsten)
  • de participatiegraad voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) in de overheidsopdrachtenmarkt vergroten
  • het bevorderen van duurzaamheid van overheidsopdrachten voor diensten en leveringen in.
 • Contact

  Ben je federaal ambtenaar en heb je een vraag over het federaal aankoopbeleid?

  Contacteer ons

Regelgeving

Koninklijk besluit van 21 juli 2023

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie