Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europese gidsen

De Europese Commissie verstrekt de lidstaten handleidingen en gidsen over diverse onderwerpen in verband met overheidsopdrachten.