Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wetten en KB's (overheidsopdrachten)

Hier vind je de wetten en koninklijke besluiten die het huidige regelgevend kader voor overheidsopdrachten en concessieopdrachten vormen.

Van toepassing voor
  • Niet-federale aankopers
  • Federale aankopers
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Aanbestedende overheden

Inhoudstafel