Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Leiderschap binnen de federale overheid

Een sterke overheid vraagt om sterk leiderschap. De burger heeft recht op een betrouwbare overheid, die resultaten behaalt en meerwaarde creëert voor onze maatschappij. Een sterk leiderschap is hierbij essentieel. Ontdek hier de federale visie op leiderschap.

Van toepassing voor
 • Mandaathouders
 • Federale ambtenaren
 • Managers

Inhoudstafel

 • Toekomstbestendige visie

  Een werkgroep met vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten kreeg in 2020 de missie om een toekomstbestendige visie op leiderschap uit te werken. Ze kozen resoluut voor een co-creatieve aanpak en gingen in gesprek met ambtenaren, experten, topmanagers van binnen en buiten de overheid, ondernemers …

  Leiderschap samengevat in acht thema’s

  In acht thema’s tonen we hoe leiderschap vorm kan krijgen bij de federale overheid.

 • De acht thema’s zijn ankerpunten die het begrip ‘leiderschap’ tastbaar maken. Je kan ze gebruiken als toetsstenen voor het leiderschap in jouw organisatie of voor jezelf. We stellen niet één ideaal leiderschap voorop. We beschrijven kenmerken van leiderschap die, afhankelijk van de situatie, ingezet dienen te worden door een individu, of door meerdere personen, om resultaten te behalen.

  Context van jouw organisatie is cruciaal

  Leiderschap kan je nooit los zien van de specifieke context, organisatie of situatie waarin je werkt. Het is een dynamisch en continu proces, dat samenhangt met de processen, structuur en cultuur in je organisatie. 

  We nodigen je dan ook uit om deze visie verder te vertalen naar de context van je eigen organisatie en daar de reflectie op te starten. Vanuit de FOD BOSA bieden we je hierbij ondersteuning. 

  Leiders versus leidinggevenden

  Binnen de visie op leiderschap gebruiken we steevast de term ‘leiders’, een term die veel breder gaat dan leidinggevenden en topmanagers, waarvan we uiteraard verwachten dat ze leiderschap tonen. We zijn ervan overtuigd dat bij de federale overheid héél wat niet-leidinggevenden een rol vervullen waarin ze één of andere vorm van leiderschap moeten opnemen. 

  We sluiten ons daarbij graag aan bij de definitie van Gary Yukl die in de academische wereld vaak geciteerd wordt:

   “Leadership as influencing and facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives.” 

  Volgens Yukl heeft leiderschap dus betrekking op iedereen die anderen beïnvloedt en ondersteunt in het behalen van gedeelde doelstellingen. Bovendien beperken we ‘leiderschap’ niet tot één individu: leiderschap wordt het best ook als groep, team en organisatie opgenomen.

Meer over Leiderschap