Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Het BICC is een multidisciplinair team dat business intelligence (BI) en de doeltreffende benutting ervan bij de BOSA ondersteunt en bevordert.

  Wat is BI?

  BI geeft een beeld van de effectiviteit en efficiëntie van de processen. BI speelt een faciliterende rol bij een goede prioritering van de activiteiten, bij het oordeelkundig inzetten van middelen, bij de opvolging van belangrijke processen en leidt tot een beter begrip en een betere inschatting van de behoeften. BI werkt beleidsondersteunend en leidt tot doordachte beslissingen of gepaste acties. BI past bovendien volledig in het streven van de FOD BOSA om transparant te zijn over haar eigen werking of die van andere overheidsorganisaties, om zo anderen in staat te stellen conclusies te trekken of beslissingen te nemen.

  Het doel van het BICC

  Het BICC werkt aan het opmaken en bijhouden van een productencatalogus met strategische rapporteringen over de vakdisciplines van de FOD BOSA, bedoeld voor alle stakeholders.

  Dienstverlening van het BICC

  Het BICC publiceert een catalogus met indicatoren voor vakexperts, beleidsmakers en het grote publiek. Het verricht gegevensanalyses op aanvraag (parlementaire vragen, ondersteuning bij hr-begeleiding, ...)

  Het BICC heeft een catalogus van strategische rapporteringen opgesteld en heeft een portaalsite rond BI opgezet, waar indicatoren en data gedeeld worden met het grote publiek in een streven naar meer transparantie.