Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Federale Waarde 'Algemeen belang'

  Een job met maatschappelijke meerwaarde

  Je werkt voor een centrale actor binnen de federale overheidsadministratie en je werkt mee aan een moderne overheid ten dienste van burgers en ondernemingen.

 • icoon 'touch-bediening'

  Een dynamische en hybride werkomgeving

  Bij de FOD BOSA werk je flexibel zowel van thuis als op kantoor in functie van individuele en teamdoelstellingen. Zo moedigen we je aan om een goeie work-life balance te creëren.

  Onze moderne kantoren en lokalen zijn uitgerust om hybride te overleggen. Met een ligging vlak bij het station Brussel-Noord zijn we bovendien vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

 • icoon 'koninklijk'

  Een mensgerichte organisatiecultuur

  In onze organisatie staat samenwerking vanuit wederzijds vertrouwen centraal.

  We delen actief onze kennis en ervaringen met elkaar en verwelkomen en waarderen diverse perspectieven. We streven naar een open feedbackcultuur, een continue dialoog waarbij onze waarden respect en verantwoordelijkheid centraal staan.

  Een inspirerende, inclusieve en open werkcultuur waarin iedereen zich verder kan ontplooien en haar of zijn vol potentieel kan bereiken.