Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

  • Je organisatiecartografie opbouwen

    Het team cartografie begeleidt de organisaties bij de opbouw van hun organisatiecartografie in het kader van de transitie naar een vereenvoudigde cartografie.
  • Screenen van taalcompetenties

    De FOD BOSA (Werkenvoor.be) kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op...