Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Einde van de arbeidsrelatie

Het einde van de arbeidsrelatie kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om pensionering, vrijwillig vertrek of het einde van een contract. Je vind alle informatie over dit onderwerp op deze pagina. 

Nieuws

Diensten

 • Competentiebilan

  Zijn er in je organisatie medewerkers die zich door een herstructurering, een re-integratie na ziekte of na een langdurige afwezigheid beroepshalve moeten heroriënteren? Stel een...
 • Invoeren van 360° feedback

  De FOD BOSA ondersteunt de federale organisaties bij de invoering en begeleiding van het 360° feedback-proces. 360° feedback is een analysemethode waarmee men de competenties en...
 • Implementatie van competentiemanagement

  De FOD BOSA ondersteunt de organisaties bij de implementering van competentiemanagement, de basis voor hr-processen zoals rekrutering, selectie, integratie van nieuwe medewerkers...

Regelgeving

 • Ministerieel besluit van 11 september 2012

  Ministerieel besluit van 11 september 2012 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de...
 • Omzendbrief nr. 618 van 11 september 2012

  Omzendbrief nr. 618 van 11 september 2012 betreffende de ouderdom voor de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat Belgisch Staatsblad...
 • Wet van 5 september 2001

  Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers Belgisch staatsblad van 15 september 2001 (Justel)
 • Koninklijk besluit van 12 mei 1927

  Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat Gecoördineerde versie