Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vrijwillig vertrek

Op een bepaald moment wil je misschien vrijwillig je functie verlaten.

Als je statutair bent, moet je ontslag nemen en als je contractueel voor onbepaalde duur bent, moet je je arbeidsovereenkomst beëindigen.

Als je mandaathouder bent, kun je vragen dat je mandaat beëindigd wordt.

Uiteraard moet je in elk geval een specifieke procedure in acht nemen.