Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Wat is een mandaathouder?

Mandaathouders zijn titularissen van een managementfunctie. De managementfuncties binnen de federale overheid zijn beheersfuncties  met een mandaat van bepaalde duur. 

De titularissen van managementfuncties binnen de federale administratie zijn onderworpen aan specifieke reglementaire bepalingen,  zoals de selectie, verlof, evaluatie, verloning, enz. , die afwijken van het statuut van het overheidspersoneel (Koninklijk Besluit 02.10.1937).

Bij gebrek aan specifieke reglementaire bepalingen wordt de houder van een managementfunctie beschouwd als een ambtenaar, met alle rechten en plichten die dit met zich meebrengt.

Managementfuncties in de en

De managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten zijn de volgende:

 1. De voorzitter van het directiecomité of de voorzitter
 2. De managementfunctie –1
 3. De managementfunctie –2

Deze managementfuncties worden uitgeoefend in de beheerdiensten en in de functionele diensten.

Duur van het mandaat

 

Managementfuncties worden uitgeoefend via een mandaat, d.w.z. een tijdelijke aanwijzing van 6 jaar. Deze periode kan éénmaal worden verlengd.

Uitzondering

 • FOD Buitenlandse Zaken: Ambtenaren die deel uitmaken van de externe loopbanen die worden benoemd in een managementfunctie, kunnen kiezen tussen een mandaat van 4 of 6 jaar.

Managementfuncties in andere federale organisaties

Er zijn ook managementfuncties in , bepaalde ION en de wetenschappelijke instellingen.

Contact

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 30 november 2003

  Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en...
 • Koninklijk besluit van 16 november 2006

  Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de...
 • Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023