Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Het bruto jaarlijks beloningspakket van een houder van een managementfunctie in de / wordt vastgesteld in de functiebeschrijving van de managementfunctie en bestaat uit:

 • Een maandelijkse brutowedde gebaseerd op de functieweging die gelijk is voor alle managementfuncties in een zelfde salarisband
 • Vakantiegeld en een eindejaarspremie
 • Deelname aan een aanvullende pensioenregeling

De wedde op basis van de functieweging

Elke managementfunctie wordt gewogen op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel volgens een gestandaardiseerd functiewegingssysteem.

Het functiewegingscomité brengt advies uit over het functiegewicht dat bij de functie hoort.

Het functiewegingscomité toets de functiebeschrijving en het competentieprofiel aan de 13 criteria uit het functiewegingsmodel. Dit leidt tot een bepaald functiegewicht voor de gehele functie.

Typische kenmerken van de wedde:

 • De hoogte van de wedde staat los van de anciënniteit
 • De wedde verandert niet tijdens de duur van het mandaat (met uitzondering van indexaanpassingen)

Beloningspakket

Bovenop deze bezoldiging voorziet de reglementering in een mogelijke forfaitaire terugbetaling van gemaakte onkosten en kan de houder van een managementfunctie kiezen tussen één van volgende opties:

Meer info

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2001

  Koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde Gecoördineerde...