Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de vergelijkende selectie voor een managementfunctie dien je:

Onder managementervaring wordt verstaan:

  • Ervaring in het beheer van middelen, de organisatie van een dienst en externe relaties in een overheidsdienst of in een organisatie in de privésector en leiding gegeven hebben aan een team van minstens 5 mensen
  • Alle jaren ervaring vanaf A3 worden automatisch erkend als managementervaring

Onder specifieke ervaring wordt verstaan:

  • Een ervaring in de technische activiteitsdomeinen specifiek voor de vacante managementfunctie. Deze ervaring wordt beschreven in de functiebeschrijving.

Opgelet: éénzelfde ervaring kan niet tegelijk als managementervaring EN als specifieke ervaring gelden.

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel

Daarnaast dienen de kandidaten over de competenties en vaardigheden te beschikken die specifiek beschreven staan in de functiebeschrijving en het bijhorende competentieprofiel. 

De selectieprocedure

De vergelijkende selectieprocedure bestaat uit verschillende proeven. Je vindt alle informatie op :

- Selectieprocedure

- Neem zeker ook een kijkje op de pagina met openstaande vacatures 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie