Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

 • Ministerieel besluit van 17 juli 2020

  Ministerieel besluit van 17 juli 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van...
 • Ministerieel besluit van 5 februari 2020

  Ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en...
 • Ministerieel besluit van 07 januari 2020

  Ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken...
 • Koninklijk besluit van 9 februari 2017

  Koninklijk besluit van 9 februari 2017 houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren...
 • Ministerieel besluit van 14 oktober 2011

  Ministerieel besluit van 14 oktober 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale...
 • Koninklijk besluit van 05 april 2011

  Ministerieel besluit van 5 april 2011 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van...
 • Koninklijk besluit van 13 oktober 2010

  Koninklijk besluit van 13 oktober tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de...
 • Koninklijk besluit van 17 september 2010

  Koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel...
 • Koninklijk besluit van 17 september 2010

  Koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel...
 • Ministerieel besluit van 12 oktober 2009

  Ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 19 juli 2005

  Ministerieel besluit van 19 juli 2005 tot aanwijzing of erkenning van assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffier-rapporteur en van de...
 • Koninklijk besluit van 18 april 2005

  Koninklijk besluit van 18 april 2005 houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Raden van Beroep ingesteld bij...