Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

De regelgeving die van toepassing is, staat meestal vermeld bij het onderwerp. In sommige gevallen wordt die echter niet vermeld. Dan vind je die op de sites waarnaar verwezen wordt.

De teksten staan in chronologische volgorde  - de oudste eerst:

  • voor regelgeving van de BOSA staat de geactualiseerde versie meestal op de website zelf
  • voor regelgeving van andere diensten linken we je doorgaans door naar het Belgisch Staatsblad, Juridat of de site van de verantwoordelijke dienst.

Je vindt hier geen regelgeving