Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rekrutering, selectie en certificering

De FOD BOSA is onder de naam Werkenvoor.be actief in het aantrekken en selecteren van talent en het screenen van specifieke competenties zoals taalkennis en veiligheidscompetenties. Gelijke kansen zijn hiervoor een kernprincipe.

Wij zijn het grootste platform voor overheidsjobs en organiseren selecties voor de federale instellingen, maar ook voor tal van andere overheidsinstellingen.

Nieuws

 • Talent Exchange-netwerk voortaan geleid door FOD BOSA

  14 juni 2024
  Via Talent Exchange kunnen (federale) ambtenaren een tijdelijke job uitoefenen binnen een andere overheidsorganisatie. Een ondersteunend netwerk ziet toe op de goede werking van...
  • Werken bij de overheid

Evenementen

Opleidingen

Diensten

 • Invoeren van 360° feedback

  De FOD BOSA ondersteunt de federale organisaties bij de invoering en begeleiding van het 360° feedback-proces. 360° feedback is een analysemethode waarmee men de competenties en...
 • Uitzendarbeid: raamovereenkomst

  De inzet van uitzendarbeid maakt het mogelijk om snel tegemoet te komen aan een reële behoefte van de organisaties om snel en flexibel te kunnen inspelen op dringende situaties...

Publicaties

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Wet van 10 mei 2007

  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 6 oktober 2005

  Koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties. Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 25 april 2005

  Koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten. Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003

  Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 8 maart 2001

  Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het...
 • Wet van 30 juli 1981

  Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 18 juli 1966

  Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken Gecoördineerde versie