Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • icoon 'rekenmachine'

  Naast de berekening en de betaling van de wedden en lonen van de ambtenaren, zorgt de  BOSA er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden:

  • inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
  • inhouding, aangifte en doorstorting van de verschillende sociale zekerheidsbijdragen.

  Statutair personeelslid  De nettomaandwedde van een statutair personeelslid (ook voor stagiairs) wordt berekend volgens onderstaand schema.

      brutomaandwedde

  + bonificatie (overgangsmaatregelen)

  + forfaitaire verhoging (overgangsmaatregelen) 

  - bijdrage F.O.P. 

  - bijdrage Z.V.

  + haard- of standplaatstoelage

  + belastbare toelagen 

  totaal belastbaar bedrag 

  - bedrijfsvoorheffing

  - bijzondere bijdrage sociale zekerheid

  + niet-belastbare vergoedingen 

  - niet-belastbare inhoudingen

  nettomaandwedde

  betaald bedrag

   

  Een gedetailleerde uitleg vind je in de brochure: Berekening van de nettomaandwedde van een statutair personeelslid (PDF, 418.58 KB) (update 13/12/2023).

  Contractueel personeelslid  De nettomaandwedde van een contractueel personeelslid wordt berekend volgens onderstaand schema.

   

  brutomaandwedde

  + bonificatie (overgangsmaatregelen)

  + forfaitaire verhoging (overgangsmaatregelen) 

  + haard- of standplaatstoelage

  + belastbare toelagen

  - bijdrage RSZ

  totaal belastbaar bedrag 

  - bedrijfsvoorheffing

  - bijzondere bijdrage sociale zekerheid

  + niet-belastbare vergoedingen 

  - niet-belastbare inhoudingen

  nettomaandwedde

  betaald bedrag

   

  Een gedetailleerde uitleg vind je in de brochure: Berekening van de nettomaandwedde van een contractueel personeelslid (PDF, 403.24 KB) (update 13/12/2023)

 • Simulateur de salaire

   

  hoeveel verdien je bij de federale overheid?

  Beantwoord enkele vragen om een idee te krijgen van hoeveel je verdient bij de federale overheid.

  Start de simulatie