Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Volgens het aantal punten dat bij de weging wordt toegekend, worden deze aan een van de 7 salarisbanden verbonden. Aan elke salarisband is een wedde verbonden.

Alle functies van voorzitter van een directiecomité van een zijn in salarisband 7 ingeschaald.

Deze weddes worden enkel geïndexeerd, er zijn geen tussentijdse verhogingen.

 

Bedragen

(niet-geïndexeerde jaarwedde, voltijds, tegen spilindex 138,01)

 

  • 1 = 51 973,55 €
  • Klasse 2 = 57 104,87 €
  • Klasse 3 = 65 508,80 €
  • Klasse 4 = 73 185,81 €
  • Klasse 5 = 87 385,33 €
  • Klasse 6 = 102 162,42 €
  • Klasse 7 = 117 600,71 €

 

De brutomaandwedde = (jaarwedde x index) : 12

 

Voor de geïndexeerde bedragen, zie indexatie.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 11 juli 2001

Koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde Gecoördineerde...