Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Openbaar vervoer 

  Je kosten voor openbaar vervoer worden terugbetaald op basis van de officiële tarieven of op voorlegging van het betaalbewijs. 

  Indien de verplaatsingen frequent zijn, 

  • kan je een abonnement krijgen als je werkzaamheden over het hele grondgebied verspreid zijn 

  • kan je een beperkt abonnement krijgen voor werkzaamheden in een bepaald gebied. 

  In heel wat diensten kan je een vordering afhalen waarmee je een ticket kan kopen. 

  Voor personeelsleden met een handicap wordt de prijs van een reis in eerste klas terugbetaald. 

  Eigen vervoer 

  Als je de toelating hebt gekregen om je via eigen vervoer te verplaatsen, dan krijg je een kilometervergoeding. Dit bedrag wordt driemaandelijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt. 

  Periode Bedrag per kilometer Omzendbrief
  Van 1 april 2024 tot 30 juni 2024  0,4265 n° 737
  Van 1 januari 2024 tot 31 maart 2024  0,4269  n° 733
  Van 1 oktober 2023 tot 31 december 2023 € 0,4259 n° 725
  Van 1 juli 2023 tot 30 september 2023 € 0,4237 n° 721
  Van 1 april 2023 tot 30 juni 2023 € 0,4246 n° 717
  Van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 € 0,4259 n° 713

  De kilometervergoeding is niet belastbaar en er worden geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden. 

  Verplaatsingen duurzame dienstreizen en gedeelde mobiliteit

  Er wordt rekening gehouden met de concepten van duurzaam reizen en gedeelde mobiliteit voor reizen in verband met dienstreizen.

  1. Duurzaam reizen

  Om de impact van reizen op het milieu te verminderen, geeft de leidend ambtenaar of de afgevaardigde de voorkeur aan een financiële tussenkomst in de reiskosten (in dienstverband) voor het gebruik van de meest milieuvriendelijke vervoermiddelen.

  Verschillende criteria, waaronder de kosten, duurzaamheid en snelheid van het gebruikte vervoermiddel, worden gebruikt om het duurzame karakter van het vervoermiddel te beoordelen.

  Vliegvervoer is uitgesloten voor alle reizen van minder dan 500 kilometer, behalve in het geval van gerechtvaardigde uitzonderingen zoals:  

  • het onevenredige verlies van tijd of middelen dat zou voortvloeien uit het gebruik van het meest milieuvriendelijke vervoermiddel
  • het bestaan van specifieke omstandigheden (zoals oorlog of grote overstromingen) die gebeurtenissen kunnen vormen waardoor het reizen met het meest respectvolle vervoermiddel een aanzienlijk risico zou inhouden.

  Uitzondering: als de uitgeoefende functie noodzakelijkerwijs inhoudt dat 

  • er regelmatig contact is met internationale diensten
  • de nationale of internationale veiligheid een centrale plaats inneemt in de taken van de dienst kan de leidend ambtenaar of de afgevaardigde een uitzondering toestaan op de limiet van 500 km voor vliegreizen.

  2. Gedeelde mobiliteit

  Als je kiest voor gedeelde mobiliteit om te reizen als onderdeel van een dienstopdracht, krijg je een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

  Gedeelde mobiliteit verwijst in het bijzonder naar het gebruik van gedeelde fietsen of auto's bij dienstreizen.

  Elektrische steps zijn uitgesloten

  De oplossing voor gedeelde mobiliteit is een aanvulling op de andere transportmiddelen die erkend zijn voor reizen als onderdeel van een dienstopdracht (zoals openbaar vervoer, eigen auto of fiets, enz.).

Regelgeving

 • Omzendbrief nr. 717 van 16 maart 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 01 april 2023 t.e.m 30 juni 2023. Belgisch Staatsblad van 12 april 2023 Rubriek: Kilometervergoeding
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Omzendbrief nr. 721 van 9 juni 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 september 2023 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2023
 • Omzendbrief nr.725  van 19 september 2023

  Omzendbrief nr.725 van 19 september 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2023 t.e.m 31 december 2023 Belgisch Staatsblad van 16...
 • Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023

  Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 januari 2024 t.e.m. 31 maart 2024 Belgisch Staatsblad van 20...
 • Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024

  Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 april 2024 t.e.m. 30 juni 2024 Belgisch Staatsblad van 27 maart 2024