Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Bedrag

 • 20 EUR (dit bedrag wordt niet onderworpen aan indexering) voor vergoeding van internet- en communicatiekosten als je 1 (kalender)dag telewerkt in een (kalender)maand
 • 16,89 EUR (dat je moet vermenigvuldigen met de indexeringscoëfficiënt) voor vergoeding van  kantoorkosten voor water, elektriciteit, verwarming, klein computermateriaal, …, als je minstens 4 (kalender)dagen telewerkt in een (kalender)maand. Bij minder dan 4 dagen telewerk wordt deze vergoeding niet toegekend, ook niet pro rata het aantal telewerkdagen.

 

De werkgever is daarnaast verantwoordelijk voor

 • de benodigde telewerkapparatuur
 • een tweede oplader (vanaf gemiddeld twee telewerkdagen per week)
 • eventueel ergonomisch materiaal zoals een headset, een 2de beeldscherm en een bureaustoel (geen verplichting maar kan worden overwogen vanaf gemiddeld 2 telewerkdagen per week).

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 29 mei 2023

  Koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten Belgisch Staatsblad van 18...
 • Koninklijk besluit van 10 april 2022

  Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie