Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werken in een satellietkantoor

Bij satellietwerk werk je op een andere werkplek dan gebruikelijk. Het kan gaan om een werkplek van je eigen organisatie of van een andere organisatie, maar dan vaak in een andere stad of gemeente. In tegenstelling tot telewerk werk je niet thuis.

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Voordelen

  Satellietwerk kan een goed alternatief zijn voor je gebruikelijke werkplek of voor telewerk, bv.

  • als je thuis geen geschikte werkplek hebt
  • als je hinder ondervindt om op het werk te geraken
  • als je al elders afspraken hebt of wil vergaderen met collega’s die elders werken

  Je kan occasioneel of systematisch gebruikmaken van een satellietkantoor.

  Voorwaarden

  Je mag in een satellietkantoor werken

  • als je organisatie satellietwerk toestaat
  • als je hiërarchische meerdere of functionele chef je daar de toestemming toe geeft.

  Satellietwerken doe je op vrijwillige basis, maar je werkgever is niet verplicht je dat toe te staan.

  Akkoord van de organisatie

  Het directiecomité beslist of de personeelsleden van de organisatie in een satellietkantoor mogen werken. Het directiecomité legt ook het maximaal aantal dagen per week voor satellietwerk vast.

  Organisaties waar satellietwerk al mogelijk is

  Akkoord van je hiërarchische meerdere of functionele chef

  Je hiërarchische meerdere of functionele chef beslist of je mag werken in een satellietkantoor. Bij deze beslissing houdt je hiërarchische meerdere of functionele chef rekening

  • met de aarde van je functie
  • met de kandidaat-satellietwerker en
  • met de algemene organisatie van het werk.

  Je hiërarchische meerdere of functionele chef dient een weigering te motiveren.

  Criteria voor de functie

  Niet alle functies komen in aanmerking voor satellietwerken. Dat geldt voor taken die nauw verbonden zijn met fysieke dienstverlening, maar ook voor sommige leidinggevende functies of functies waarbij regelmatig interne of externe klanten worden ontvangen. Bij dergelijke functies kan satellietwerk moeilijk zijn.

  Criteria voor de satellietwerker

  Satellietwerken is een vorm van werkorganisatie die voornamelijk is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de leidinggevende en zijn medewerker. Bovendien is niet elke medewerker in staat tot satellietwerken. Veel taken stellen immers hogere eisen aan zelforganisatie, motivatie en ervaring wanneer ze buiten de gewone werkomgeving uitgevoerd moeten worden.

  Criteria voor de organisatie van de dienst

  Als fysieke aanwezigheid nodig is voor de dienstverlening, dan moet er bij elke individuele aanvraag voor satellietwerk rekening gehouden worden met andere aan- en afwezigheden in het team.

  Binnen een departement of een team kan dan ook beslist worden om bepaalde kerntijden vast te leggen. Tijdens die kerntijden is satellietwerken niet mogelijk, zodat  teamvergaderingen en andere regelmatig terugkerende activiteiten vlot kunnen plaatsvinden.

  Praktisch

  Voor satellietwerk geldt een reeks praktische punten.

  • Meerdere organisaties stellen op een of meerdere plaatsen kantoren ter beschikking. Je vindt hieronder de lijst van de beschikbare satellietkantoren.
  • Je kan satellietwerk verrichten in een kantoor dat door een andere organisatie dan de jouwe wordt aangeboden.
  • Telewerk en satellietwerk samen mogen nooit gelijk zijn aan je volledige werktijd. Consulteer hiervoor de richtlijnen van je .
  • Je reserveert een werkplek in een satellietkantoor met de reservatietool Archibus. Je kan een plek maximaal een maand vooraf reserveren. Als je toch niet aanwezig kan zijn, maak je je reservatie zo snel mogelijk ongedaan, zodat iemand anders je plaats kan gebruiken.
  • Je brengt je hiërarchische meerdere of je functionele chef op de hoogte van de satellietwerksessies die je reserveert. Dat doe je via Scope of een ander tijdregistratiesysteem van je organisatie.
  • Je hiërarchische meerdere of functionele chef kan een sessie weigeren als die je aanwezigheid op de vaste werkplaats nodig acht.
  • Je hebt het draadloos netwerk ‘ ’ nodig.  Om toegangsproblemen tot het netwerk te vermijden, stel je het draadloos netwerk govroam best al vanuit je organisatie (dus vóór je naar het satellietbureau van je keuze gaat) op je computer in. Je moet dit slechts 1 keer doen. Bekijk de handleiding (PDF, 663.78 KB)(alleen beschikbaar in het Engels) om je met de configuratie te helpen of contacteer de ICT-dienst van je organisatie.
  • Als je toch problemen ondervindt bij het inloggen op het netwerk, contacteer dan steeds in eerste instantie de ICT-dienst van je werkgever. Neem dus steeds de contactgegevens van je ICT-dienst mee wanneer je wil werken in een satellietkantoor.

  Rechten en plichten

  Van de medewerker

  Als je ervoor kiest om satellietwerk te verrichten, verandert er in principe niets, behalve je werkplek. Je rechten en plichten blijven exact dezelfde.

  Blijven dus onveranderd:

  Satellietwerk geeft echter geen recht op een verblijfsvergoeding, ongeacht de plaats waar het wordt uitgeoefend.

  Je hebt wel recht op een verplaatsingsvergoeding. Als je gebruikelijke woon-werkregeling je verplaatsing naar het satellietkantoor niet regelt, neem je voor de praktische regeling best contact op met je stafdienst P&O of je personeelsdienst.

  Respecteer je satellietwerkomgeving (infrastructuur, materiaal, …) en je collega-satellietwerkers (lawaai, clean desk policy, …). Als satellietwerker respecteer je de gedragscode die voor dat specifieke kantoor geldt.

  Enkele bijkomende tips.

  • Zet je satellietwerksessies in je elektronische kalender en vermeld de plaats.
  • Schakel je vaste telefoon door naar het nummer waar je bereikbaar bent tijdens het satellietwerken.
  • Evalueer het satellietwerken op regelmatige basis met je hiërarchische meerdere of functionele chef.

  Van de eigen organisatie

  Je eigen werkgever biedt je de nodige technische ondersteuning. Het gaat dan bv. om een laptop en toegang tot het eigen netwerk.

  Van de organisatie die de werkplek ter beschikking stelt

  De werkgever die het satellietkantoor ter beschikking stelt, is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de voor satellietwerk benodigde apparatuur.

  Het gaat dan bv. om een printer, maar ook om ergonomisch meubilair, goede werkomstandigheden (airco, verlichting, ...).

  Deze organisatie stelt ook een gedragscode voor de satellietwerker op en specifieert de ondersteuning die ze biedt.

  De internetverbinding wordt ter beschikking gesteld door de deelnemende organisaties en de Regie der Gebouwen in samenwerking met Belnet.

  Lijst van de beschikbare satellietkantoren

  List van de beschikbare satellietkantoren
  Aalst Gembloux
  Aarlen Hasselt
  Aat Kapellen
  Brugge La Louvière
  Brussel (Gulden Vlies) Mechelen
  Brussel (WTC III) Oostende
  Charleroi Ottignies
  Doornik  

  Toetreding van nieuwe organisaties

  Alle federale organisaties (FOD’s en Ministerie, ’s, wetenschappelijke instellingen, ION, , …) kunnen deelnemen aan het netwerk waardoor hun medewerkers in een satellietkantoor kunnen werken.

  Voor organisaties die willen toetreden, is er eerst een beslissing van het directiecomité noodzakelijk. Daarna kan de organisatie contact opnemen met:

  • Shauni Vanstreels, Regie der Gebouwen, om de toegang van de medewerkers tot de reservatietool te regelen
  • Koen Schelkens, Belnet, om een contract voor de configuratie van het draadloos netwerk govroam af te sluiten.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 22 november 2006

  Koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 22 november 2006

  Koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt - Officieuze coördinatie in het Duits Belgisch...