Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

  • Mult-eMediatt: de nieuwe naam voor eMediatt

    25 juni 2024
    eMediAtt verandert zijn naam en wordt Mult-eMediatt. Vanaf nu kan de arts het attest niet alleen naar Medex versturen, maar ook naar andere bestemmelingen (mutualiteit…).
    • Werken bij de overheid

Publicaties

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 19 november 1998

    Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie