Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

  • Op aanvraag van een vakorganisatie kan je erkend worden als vaste afgevaardigde door de overheidsdienst waarvoor je werkt, en ter beschikking worden gesteld van die organisatie. Hiervoor krijg je permanent vakbondsverlof.
  • Als je wordt opgeroepen voor een vakbondsopdracht, heb je recht op vakbondsverlof of een dienstvrijstelling voor de tijd die daarvoor nodig is. Geef op voorhand je oproeping van de vakorganisatie aan je leidinggevende.
  • Na voorafgaand verzoek van een representatieve vakorganisatie aan je overheidsdienst en na overeenkomst tussen beide partijen over plaats en tijdstip, krijg je, voor de nodige duur een dienstvrijstelling om deel te nemen aan een vergadering georganiseerd door de vakorganisatie in de lokalen van je werkgever. 
 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

Regelgeving