Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Elk federaal personeelslid heeft het recht om als vrijwillige dienstnemer prestaties te verrichten bij het Korps Civiele Bescherming in vredestijd. Je hebt geen recht op dit verlof om diensten bij een ander korps met een gelijkaardige opdracht (bijvoorbeeld ambulancier bij de brandweer) te verrichten.

  Je krijgt verlof voor de nodige duur van de prestaties. Voor de opleiding krijg je echter geen verlof. 

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

  Statutairen, stagiairs

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie