Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen
 • Het verlof voor stage of proefperiode geeft je het recht om een stage of proefperiode voor een vaste benoeming in een andere betrekking van een overheidsdienst of van het gesubsidieerd onderwijs te doen.

  Onder 'een overheidsdienst' wordt verstaan de diensten van de gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen en de federale overheid. Daarnaast kan een verlof voor stage ook toegestaan worden voor een stage bij een overheidsdienst die deel uit maakt van een andere staat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, of bij de Europese instellingen of bij de diensten van de Europese Commissie.

  Dit verlof wordt niet toegestaan voor een deeltijdse stage of om een proeftijd voor een contractuele functie te vervullen. 

  Je verlof voor stage wordt toegekend voor de normale duur van de stage of proefperiode. Indien er geen stage of proefperiode voorzien is, is de maximumduur van je verlof beperkt tot twee jaar. 

  Ten minste één maand voor de aanvang van het verlof deel je je huidige werkgever schriftelijk de aanvangsdatum en de duur van de stage mee.  Op jouw verzoek kan je werkgever ook een kortere termijn aanvaarden. 

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: neen
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie