Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Welk verlof in welke situatie?

Met deze tool kan je snel en efficiënt verloven of afwezigheden opzoeken volgens de situatie waarin je je bevindt. Je duidt de criteria aan die op jou van toepassing zijn en klikt op ‘Zoeken’. Bij bijna elke mogelijkheid vind je een link naar meer uitleg op Fedweb. Je personeelsdienst of stafdienst P&O blijft daarna je aanspreekpunt voor specifieke vragen en uitvoering.

Deze tool wordt momenteel bijgewerkt (nieuwe verloven, linken naar deze BOSA-site in plaats van naar de Fedweb-site die binnenkort verdwijnt, ...). Je vindt alle bijgewerkte verloven ook altijd onder de rubriek 'Werktijd, verlof en afwezigheden'.