Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

Deze mogelijkheden zijn:

Voor de invoering van deze arbeidsregeling moet jouw of instelling een voorafgaandelijk principieel akkoord geven. Check dus eerst of dit van toepassing is in jouw organisatie.

Prestaties

 • Je presteert voltijds op 4 dagen: dit betekent 9,5 u/dag in de 38-urenweek en 10u/dag in de 40-urenweek.
 • De prestaties zijn te combineren met telewerk, satellietwerk of glijdende uurroosters
 • Impact op maaltijdcheques: de leidend ambtenaar beslist over een eventuele alternatieve berekeningswijze hiervoor. Dit wordt aanbevolen.

Niet mogelijk

 • Je kan dit niet combineren met het werken in ploegendienst of volcontinudienst.
 • Deze werktijdregeling is niet voor mandaathouders.
 • De werktijdregeling is ook niet van toepassing als je deeltijds werkt.
 • Je kan geen overuren presteren. Het recuperatieverlof valt niet weg in de 40-urenweek.

Voorwaarden

 • Je moet de individuele toestemming krijgen van de leidend ambtenaar, zelfs als er een  principieel akkoord is. Het is geen absoluut recht en als je aanvraag geweigerd wordt, moet er een schriftelijke motivatie volgen.
 • De aanvraag is voor minimum 3 maanden en maximum 6 maanden, telkens hernieuwbaar.
 • De aanvraag gebeurt minstens 2 maanden voor aanvang.
 • Je concrete uurrooster wordt vastgelegd.

Verlof en feestdagen

 • Verlof wordt gelijkgesteld aan 7u36 bij stelsel 38-urenweek. Herberekening is dus noodzakelijk.

 

Werkweek

Vakantieweek

Vijfdagenstelsel

5 werkdagen x 7u36 = 38u

5 vakantiedagen x 7u36 = 1 vakantieweek (38u)

Voltijdse vierdaagse werkweek

4 werkdagen x 9u30 = 38u

4 vakantiedagen x 9u30 = 1 vakantieweek (38u)

Wisselend weekregime

cyclus van 2 werkweken: 45u + 31u = 76u

 

 

werkweek A

= 5 x 9u = 45u

 

werkweek B

= (3 x 7u) + (2 x 5u) = 31u

1 vakantieweek A (45u)

= 5 vakantiedagen x 9u 

 

1 vakantieweek B (31u)

= 3 vakantiedagen x 7u

+ 2 vakantiedagen x 5u 

 

Feestdagen

 • Als in deze werkregeling een feestdag samenvalt met een werkdag -> dag is een feestdag
 • Feestdag valt samen met een niet-werkdag -> geen feestdag, dus geen vervangende verlofdag.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie