Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

Deze mogelijkheden zijn:

Voor de invoering van deze arbeidsregeling moet jouw of instelling een voorafgaandelijk principieel akkoord geven. Check dus eerst of dit van toepassing is in jouw organisatie.

Prestaties

 • Je werkt in een voltijdse arbeidsregeling in een cyclus van 2 opeenvolgende weken van 9u/dag tot 45u in de 1ste week gecompenseerd door minder arbeidstijd in de 2de week. Het totaal van 2 weken overschrijdt de normale wekelijkse arbeidsduur van een 38-of 40-urenweek niet.
 • Een uitzondering kan gemaakt worden in de 3de trimester of bij een onvoorziene gebeurtenis -> de cyclus kan dan van 2 weken naar 4 weken gebracht worden voor opvangregeling kinderen en het opvangen van een onvoorziene gebeurtenis.
 • De prestaties zijn te combineren met telewerk, satellietwerk of glijdende werkuren.
 • Impact op maaltijdcheques: leidend ambtenaar beslist over een eventuele alternatieve berekeningswijze hiervoor. Dit wordt aanbevolen.
 • Overuren kunnen alleen gepresteerd worden in de week waarin de normale arbeidsduur hoger ligt

Niet mogelijk

 • Je kan dit niet combineren met het werken in ploegendienst of volcontinudienst.
 • Deze werktijdregeling is niet voor mandaathouders.
 • De werktijdregeling is niet van toepassing als je deeltijds werkt
 • Je kan geen overuren presteren in de week waarin de normale arbeidsduur lager ligt.

Voorwaarden

 • Je moet de individuele toestemming krijgen van de leidend ambtenaar, zelfs als er een  principieel akkoord is. Het is geen absoluut recht en als je aanvraag geweigerd wordt, moet er een schriftelijke motivatie volgen.
 • De aanvraag is voor minimum 3 maanden en maximum 6 maanden, telkens hernieuwbaar.
 • De aanvraag gebeurt minstens 2 maanden voor aanvang.
 • Je maximale arbeidsduurgrenzen en wisselend weekregime wordt vastgelegd.

Verlof en feestdagen

 • Verlof wordt gelijkgesteld aan 7u36 bij stelsel 38-urenweek. Herberekening is dus noodzakelijk.

 

Werkweek

Vakantieweek

Vijfdagenstelsel

5 werkdagen x 7u36 = 38u

5 vakantiedagen x 7u36 = 1 vakantieweek (38u)

Voltijdse vierdaagse werkweek

4 werkdagen x 9u30 = 38u

4 vakantiedagen x 9u30 = 1 vakantieweek (38u)

Wisselend weekregime

cyclus van 2 werkweken: 45u + 31u = 76u

 

 

werkweek A

= 5 x 9u = 45u

 

werkweek B

= (3 x 7u) + (2 x 5u) = 31u

1 vakantieweek A (45u)

= 5 vakantiedagen x 9u 

 

1 vakantieweek B (31u)

= 3 vakantiedagen x 7u

+ 2 vakantiedagen x 5u 

Feestdagen

 • Als in deze werkregelingen een feestdag samenvalt met een werkdag -> dag is een feestdag
 • Feestdag valt samen met een niet-werkdag -> geen feestdag, dus geen vervangende verlofdag

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie