Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Statutaire personeelsleden kunnen niet voorgoed ongeschikt verklaard worden wegens ziekte of gebrekkigheid voor de gezamenlijke verloven uitgeput zijn, met inbegrip van het verlof door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte (KB 19.11.1998 onderaan, art.48).

Artikel 83, §3, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen bepaalt echter dat je ambtshalve in ruste gesteld wordt de eerste dag van de maand nadat je (zonder definitief ongeschikt te zijn bevonden) na je 63ste verjaardag 365 kalenderdagen (548 voor oorlogsinvaliden) door ziekteverlof, disponibiliteit of beiden, afwezig bent wegens ziekte.

 

Je verliest je eerder opgebouwde ziektekapitaal niet plots als je die leeftijd bereikt. De termijn van 365 dagen (of 548) wordt apart genoteerd door de personeelsdiensten. De opruststelling gebeurt automatisch als de grens (365 of 548 dagen) bereikt wordt. De termijn moet niet aaneensluitend zijn: alle periodes van ziekte vanaf die leeftijd worden gewoon opgeteld. De dagen worden uiteraard wel afgetrokken van het eerder opgebouwde ziektekapitaal en bij een tekort gaat disponibiliteit in.

Voor het berekenen van de termijn van 365 dagen (of 548) komen niet in aanmerking:

  • afwezigheden door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte
  • de halve dagen afwezigheid waarbij het personeelslid afwezig mag zijn met toepassing van een verordeningsregeling in geval van ziekte of gebrekkigheid.

 

 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie