Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Controle

Je bent verplicht om de controlearts te ontvangen op het adres dat je hebt opgegeven bij je ziektemelding aan je werkgever en op je medisch attest. Als de controlearts voor een gesloten deur staat, steekt hij een oproepingskaart in je brievenbus. Je moet dan zelf naar de controlearts gaan, behalve als het medisch attest aangeeft dat je je niet kan verplaatsen. Neem contact op met de controlearts als je niet tot bij hem geraakt op het uur vermeld op de kaart en geef de reden op.

Tijdens de controle vult de controlearts een document in of je arbeidsongeschikt bent of niet. Dat document moet je tekenen voor ontvangst. Ondertekenen betekent niet dat je akkoord gaat met de vaststellingen. Als je niet akkoord gaat, vermeldt de controlearts dat op het document.

Je kan binnen de twee dagen in beroep gaan tegen de beslissing. Deze procedure vind je op het document dat je krijgt van de controlearts.

 

Verplaatsingsonkosten

Je gaat naar de controlearts

 • met het openbaar vervoer: als je voor dit traject geen abonnement hebt, worden je kosten terugbetaald door je werkgever. Je moet dan wel je vervoerbewijs indienen.

   
 • niet met het openbaar vervoer: dan worden je kosten alleen terugbetaald als
  • je wegens medische redenen het openbaar vervoer niet kan gebruiken
  • de controlearts op meer dan 3 km van een halte van het openbaar vervoer woont
  • het openbaar vervoer niet rijdt op het moment dat je je moet aanmelden bij de controlearts
  • de verplaatsing met het openbaar vervoer duidelijk onredelijk lang duurt.

Meer info

Regelgeving