Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Hierdoor kunnen contractuele en statutaire personeelsleden met een handicap op voet van gelijkheid werken. De redelijke aanpassingen kunnen zowel individuele als collectieve aanpassingen inhouden en zowel van immateriële als materiële aard zijn op de terreinen van de organisatie van het werk, de werkplek, communicatie, ICT, begeleiding, … 

Bekijk ter inspiratie de (niet uitsluitende) lijst met mogelijke aanpassingen (DOCX, 40.68 KB).