Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Als je ziektekapitaal is uitgeput en je bent nog steeds afwezig wegens ziekte, word je van rechtswege in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst. Je hebt dan recht op een maandelijks wachtgeld dat gelijk is aan 60% van de laatste activiteitswedde (bruto wedde).

  Vanaf de eerste dag disponibiliteit kan je vragen om onderzocht te worden door een arts van Medex om je ziekte te erkennen als ernstig en langdurig.  Dan heb je recht op een wachtgeld dat gelijk is aan het volledige bedrag van je laatste activiteitswedde (bruto wedde). 

  Contacteer hiervoor je personeelsdienst.

  Activiteiten

  Je krijgt als statutair personeelslid tijdens een afwezigheidsperiode wegens ziekte de mogelijkheid om opleidingsactiviteiten en activiteiten in het kader van terug-naar-werkbegeleiding te volgen zodat je meer kans hebt op een succesvolle terugkeer naar het werk. Hiervoor is geen toestemming van Medex nodig.

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: disponibiliteit
  • Recht op wedde: nee, je krijgt een wachtgeld van 60% van je laatste activiteitswedde (bruto wedde), tenzij ernstige en langdurige ziekte, dan wachtgeld van 100%
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie