Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​​Bemiddeling en conflictbeheer voor leidinggevenden en HR-professionals​

Als manager of hr-professional kan je geconfronteerd worden met situaties van interpersoonlijke of inter-team conflicten. Misschien moet je voor je teams gebruik maken van bemiddeling of conflictmanagement. Neem deel aan deze opleiding en verbeter je kennis van conflictmanagement en bemiddeling en bevorder zo een harmonieuze en productieve werkomgeving!

Plaats

Code

STWELHPBMXNT
 • Pluspunten

  Een cursus die theorie en praktijk combineert en je in staat stelt om:  

  • vertrouwd te raken met de principes van bemiddeling en conflictbeheersing 

  • te weten hoe je kan ingrijpen of op wie je een beroep kan doen in geval van een conflictsituatie of crisis 

  • je rol te versterken om een gezonde, respectvolle en bevredigende werkomgeving voor iedereen te bevorderen.

 • Voor wie?

   Voor managers (alle niveaus) en hr-professionals. 

 • Op het programma

  Deze opleiding combineert theorie en praktijk en behandelt onder meer de volgende onderwerpen: 

  • Sociologische en psychologische benadering van conflicten en mensen in conflicten 

  • Soorten conflicten, de fasen, problemen en risico's, positieve en negatieve aspecten, de rol van emoties 

  • Conflictbeheer en instrumenten voor conflictpreventie en -oplossing  

  • Een gesprek voorbereiden, feedback geven 

  • Oplossen van meningsverschillen, gespannen situaties, impasses of open conflicten 

  • Anticiperen op conflicten, evaluatie van de oplossing, ... 

  • Moeilijke gedragingen, integratieve onderhandeling, tussenkomst van een derde partij 

  • Houding en rol van de bemiddelaar 

  • Proces (fasen), voorwaarden en modaliteiten van bemiddeling 

  • Instrumenten en technieken: actief luisteren, systemisch denken, NVC, ... 

  • Te ondernemen acties 

  • Interacties 

  • Scripts en de te volgen structuur 

  • Speciale gevallen 

  • Onderscheid met therapieën, coaching, maatschappelijk werk, management... 

  • Groepsoefeningen, case studies, rollenspelen, advies...

 • Practical information

  Duur: 1 dag 

  Plaats: FOD Beleid en Ondersteuning

  WTC III

  Simon Bolivarlaan 30  bus 1

  1000 Brussel 

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons