Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De regelmatigheid van de offertes

Het nagaan van de regelmatigheid van de offertes is een cruciale fase in aanbestedingsprocedures. Het doel is om te controleren of de inschrijvingen voldoen aan de formele, materiële en technische vereisten en aan de voorwaarden en criteria die in de aankondiging van de opdracht of in het bestek staan beschreven. Naargelang van de gekozen procedure zullen substantiële onregelmatigheden in een offerte  leiden tot de nietigheid ervan.

Plaats

Code

STADMCNR8XNT
 • Pluspunten

  Deze praktische opleiding helpt je grip te krijgen op het regelmatigheidsonderzoek. Je krijgt praktische handvatten om in het bestek de bepalingen inzake de regelmatigheid correct op te stellen.. 

  Deze opleiding gidst je hierbij de valkuilen te vermijden.  

  Je zal ook in staat zijn, onregelmatigheden in de offertes te identificeren en hieraan het gepaste juridische gevolg te geven.

 • Voor wie?

  Deze opleiding is gericht voor alle federale aankopers.

 • Voorkennis

  Een basiskennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is vereist, met bijzondere nadruk op de verschillende fasen van het aanbestedingsproces.

 • Op het programma

  Een overzicht van het wettelijk en reglementaire kader met betrekking tot het regelmatigheidsonderzoek aan de hand van concrete rechtspraak van de raad van state.  In het bijzonder worden volgende elementen in detail besproken:  

  • de begrippen substantiële en niet-substantiële onregelmatigheid  
  • de regelmatigheid toegepast in elke aanbestedingsprocedure  
  • analyse van praktijkgevallen.
 • Practical information

  Duur: Een halve dag

  Plaats: FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III - Simon Bolivarlaan 30, bus 1, 1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons