Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​​De specifieke kenmerken voor IT-overheidsopdrachten ontdekken​

Deze opleiding focust zich op overheidsopdrachten in een IT-context. De nadruk ligt op de specificiteiten van IT-overheidsopdrachten en op een praktische benadering. 

Plaats

Code

STADMOG1KXNT
 • Pluspunten

  Aan het einde van de opleiding heb je een overzicht van de belangrijkste punten waarmee je rekening moet houden bij IT-overheidsopdrachten.

 • Voor wie?

  Federale aankopers en personen betrokken bij overheidsopdrachten in het kader van IT.

 • Voorkennis

  De opleiding overheidsopdrachten voor absolute beginners (1 dag) hebben gevolgd.

 • Op het programma

  • Software, databanken en intellectuele eigendom 

  • Keuze van de meest aangewezen procedure 

  • De kwalificatie van levering of dienst 

  • Open source, broncodes, objectcodes, licentieproblematiek 

  • De belangrijkste IT-overheidsovereenkomsten 

  • Escrow 

  • Regelmatigheidseisen 

  • SLA’s 

  • Migratie- en exitbepalingen 

  • Best practices 

  • Rechtspraak 

 • Practical information

  Duur: 1 dag   

  Plaats: FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1, 1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je  vragen?

  Contacteer ons