Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Deconnecteren: het kan!

Voel je je afhankelijk van je smartphone of laptop? Voel je je overspoeld door te veel informatie, te veel e-mails? Wil je deze stortvloed aan e-mails en informatie beheersbaar maken, jezelf momenten van "digitale time-out" gunnen, maar weet je niet hoe je dat moet doen?

Dan is deze opleiding voor jou!

 • Pluspunten

  Bruikbaar 

  De inhoud is snel en gemakkelijk toepasbaar in het beroeps- of privéleven.  

  Motiverend 

  De deelnemers worden maximaal betrokken bij de voorgestelde oefeningen.  

  Gevarieerd 

  De gebruikte methodes zijn divers: rollenspel, discussie, edutainment-activiteiten, ...

 • Voor wie?

   Voor alle federale ambtenaren

 • Op het programma

  Uitleg over:  

  • het wettelijk kader  
  • infobesitas  
  • psychosociale risico's 
  • de verantwoordelijkheid van de organisatie wat betreft de druk om constant geconnecteerd te zijn 
  • thuiswerken en deconnectie 
  • burn-out en hyperconnectiviteit  
  • informatie-overbelasting en digitale time-out  
  • ... 

  Tijd voor discussie en reflectie  

  Praktische oefeningen   

  Tips en actiepunten om te kunnen deconnecteren

  Een afsluitende quiz

 • Practical information

  Duur: 1 dag 

  Plaats:

  FOD BOSA WTC III

  Simon Bolivarlaan 30/1 

  1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je  vragen?

  Contacteer ons