Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opleiding voor vertrouwenspersonen: basis

Ben je sinds kort vertrouwenspersoon in een federale organisatie?

Dan raden we je deze basisopleiding, waar je o.a. uitleg krijgt over de inhoud van deze rol en waar communicatietools en -technieken om je opdracht naar behoren uit te voeren aan bod komen, ten zeerste aan.

Opleidingsdomein

Code

STHRMPERSXNT
 • Practical information

  Duur: 7 dagen

  Locatie:
  FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

  Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel

  De opleiding kan alleen worden gevolgd door ambtenaren die zijn aangewezen als vertrouwenspersoon of die toestemming hebben gekregen van het bevoegde overlegcomité.

  Code

  Contact

  Heb je  vragen? Contacteer ons

 • Voor wie?

  • Voor federale ambtenaren die als vertrouwenspersoon zijn aangewezen.
  • Voor federale ambtenaren die van het bevoegde overlegcomité toestemming hebben gekregen om aan deze opleiding deel te nemen.
 • Op het programma

  Deze opleiding zal je helpen:

  • de regelgeving toe te passen die verband houdt met de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon volgens de wet van 4/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  • de rol van de verschillende actoren (de preventieadviseur, de hiërarchische lijn, enz.) uit te leggen, in het bijzonder die van de vertrouwenspersoon;
  • de symptomen van psychosociale risico's te identificeren en te analyseren met behulp van geschikte tools;
  • de verschillende procedures – intern en extern – uit te leggen;
  • gesprekstechnieken te gebruiken;
  • communicatietechnieken te gebruiken;
  • conflicthanteringstechnieken te gebruiken;
  • psychosociale-interventietechnieken te gebruiken.

  Om je leerproces te structureren bieden wij je afwisselend:

  • theoretische concepten
  • rollenspellen
  • analyses van werksituaties
  • een integratieoefening.