Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

User experience

Hoe moderniseer ik mijn website of applicatie? Door vanaf het ontwerp rekening te houden met je gebruikers, stem je je website of applicatie af op hun noden. Zo hebben ze een betere gebruikerservaring.

 • Wat is user experience?

  • Het ontwerpen van de gebruikerservaring of user experience (UX) past zich toe op digitale contactpunten of interfaces. Is je website gebruiksvriendelijk? Vinden de bezoekers de informatie terug op de plaats waar ze deze verwachten? Zijn de gebruikers van je mobiele applicatie tevreden? Een optimale gebruikerservaring houdt rekening met de doelen, verwachtingen, competenties en ervaringen van de gebruikers.

   Op deze pagina vind je antwoorden op de volgende vragen:

   • Hoe pak je een UX project aan?

   • Welke uitdagingen pak je aan met UX design?

   • Wat zijn de elementen van UX design?

  • " "

 • Een user experience aanpak

  • Starten

   Betrek vanaf het begin alle belanghebbenden bij het project om de eerste vereisten te verzamelen en ze af te stemmen op de bestaande strategie. Zorg ervoor dat je duidelijke en coherente doelstellingen hebt voor het project.

   Voeg digitale inclusie toe als een "hoofddoelstelling" van je project.

   Lees meer over inclusief design

  • Analyseren

   Een neutrale expert kan een audit uitvoeren zodat je een overzicht krijgt van de sterke en zwakke punten van je huidige digitale dienst. Daarnaast is het belangrijk de noden en verwachtingen van de eigenlijke gebruikers te begrijpen met als doel functionaliteiten te ontwerpen die op het vastgestelde gedrag en behoeften zijn afgestemd. Dit kan aan de hand van een gebruikersonderzoek.

   Lees meer over user research

    

  • Ontwerpen

   Ook tijdens het ontwerpen van een digitale oplossing is het nodig diverse belanghebbenden actief te betrekken. Zo zal de digitale oplossing aansluiten op de interne behoeften en die van de gebruikers en verhoogt de kans op slagen. Vergeet niet de gebruikers te betrekken bij de evaluatie. Zo kan je een frisse kijk houden op het ontwerp en het regelmatig ter discussie stellen.

  • Implementeren

   Zorg voor duidelijke kwaliteitscriteria voor de ontwikkeling van je digitale dienst (bijvoorbeeld: toegankelijkheid). Zo blijft de kwalitatieve gebruikerservaring van het ontwerp gewaarborgd in de technische uitwerking. Eenmaal je oplossing live is, stopt het werk niet. Meet continu het prestatievermogen van je digitale dienst op basis van de indicatoren die je als team bepaalde. Ook gebruikerstesten kunnen aan de basis liggen van nieuwe functionaliteiten of verbeteringen.

  • " "

 • Welke soort uitdagingen lost UX design op?

  • Verouderde websites of applicaties

   Blijft je website of applicatie al jaren onveranderd? Digitale contactpunten moeten continu evolueren om te kunnen beantwoorden aan de wijzigende verwachtingen en noden van de gebruikers.

   " "

  • Problemen met de gebruikerservaring

   Krijg je klachten van gebruikers over de kwaliteit of toegankelijkheid van je website of applicatie? Merk je dat bepaalde pagina’s of functionaliteiten niet worden gebruikt of gevonden, maar weet je niet waarom?

   logo klachten

  • Nieuw digitaal contactpunt

   Blijkt uit gebruikersonderzoek dat een mobiele toepassing wenselijk is? Heeft iemand intern een goed idee voor een nieuwe functionaliteit die uitgewerkt en getest moet worden?

   " "

 • Wat zijn de elementen van UX design?

  • " "

   Model gebaseerd op “The Elements of User Experience” van Jesse James Garrett, 2000

  • Van abstract naar concreet

   User experience (UX) design bevat vijf elementen van abstract naar concreet.

   • Strategie: wat willen we bereiken met de digitale oplossing voor de gebruiker en onze organisatie?
   • Scope: hoe vertalen de doelen zich naar functionaliteiten en inhoud?
   • Structuur: hoe kunnen we deze functionaliteiten en inhoud het best structureren?
   • Skelet: hoe vertalen we deze structuur naar een interface? Welke navigatie en soorten inhoud (tekst, afbeeldingen, formulieren) zijn nodig?
   • Oppervlakte: hoe ziet de digitale oplossing eruit? Hoe vertaalt onze identiteit zich? Hoe kunnen de visuele elementen de gebruiker begeleiden en ondersteunen?
  • Contact

  • Heb je een vraag over onze activiteiten of wil je meer weten over onze diensten?
   Wil je goede praktijken uitwisselen en je expertise delen met ons?

   Contacteer ons