Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Waarden van de FOD BOSA

Wat zijn de waarden van de FOD BOSA?

Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering
 • Academische wereld

Inhoudstafel

 • In een notendop

  De FOD BOSA staat voor samenwerking, een klantgerichte werking, respectvol omgaan met mensen en middelen en verantwoordelijkheid opnemen.

  SamenwerkingSamenwerking

  De samenwerking tussen onze klanten/gebruikers, beleidsverantwoordelijken, partners en medewerkers vertrekt vanuit een wederzijds vertrouwen. We delen actief onze kennis en ervaringen met elkaar en verwelkomen en waarderen diverse perspectieven. We werken efficiënt samen vanuit een gedeelde visie. Onze doorgedreven overleg- en feedbackcultuur draagt bij tot een open en transparante werkomgeving. We erkennen elkaars inspanningen en bereikte resultaten.

   

  KlantgerichtheidKlantgerichtheid

  Onze klant/gebruikersgerichtheid komt tot uiting in het uitbouwen van duurzame relaties en in de kwaliteit van onze dienstverlening. We ontwikkelen samen met onze klanten/gebruikers efficiënte, effectieve en betrouwbare ondersteuningsoplossingen met duidelijke meerwaarde. We waken daarbij over het respect voor het algemeen belang en voor de bestaande regelgeving en hebben tegelijkertijd een open houding voor wat betreft zinvolle optimaliseringen van het regelgevend kader. Onze projectmatige en procesmatige manier van werken laat toe om snel te kunnen inspelen op nieuwe noden. We benaderen onze klanten/gebruikers vanuit de notie dat de FOD BOSA staat voor 1 sterk merk en nemen onze verantwoordelijkheid op in de uitbouw ervan.

   

  RespectRespect

  Als duurzame organisatie gaan we respectvol om met mensen en middelen. Een gezonde fysieke en mentale werkomgeving is essentieel voor ons allemaal, net zoals een inspirerende, inclusieve en leuke werkomgeving waarin iedereen zich verder kan ontplooien en haar of zijn vol potentieel kan bereiken. Dit impliceert dat er keuzes kunnen gemaakt worden die individuele noden laten aansluiten op de noden van onze FOD. We moedigen elkaar aan om nieuwe ideeën en mogelijkheden te vinden, te ontwikkelen en na te streven. We vertrouwen en respecteren elkaar, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. We komen genomen engagementen en afspraken na.

   

  VerantwoordelijkheidVerantwoordelijkheid

  We houden onszelf en elkaar verantwoordelijk en hebben de mogelijkheid om verantwoordelijkheid op te nemen binnen onze FOD. We organiseren ons in sterke, multidisciplinaire en autonome teams. Er is ruimte voor initiatief en experiment en dit getuigt van onze open houding ten opzichte van innovatie. We durven onszelf steeds kritisch in vraag stellen en staan open voor verandering/verbetering. Alleen zo kunnen we een lerende organisatie blijven. Onze structuur sluit hierop aan en kenmerkt zich door een vlakke hiërarchie waarbinnen mobiliteit mogelijk is. We hebben voortdurende aandacht voor de verbetering van de van onze dienstverlening en van de ondersteuning die we bieden op gebied van beleidscoördinatie. Elke medewerker neemt verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van het door haar of hem geleverde werk.