Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In welke applicatie moet je je afwezigheden en verloven invoeren? 

Sommige vragen moeten in PersoSelfService - SCOPE worden ingegeven en andere, waar bijvoorbeeld een attest of de tussenkomst van een HR officer voor nodig is, moeten in PersoContact - SAGO worden ingegeven.

Wanneer SCOPE (PersoSelfService) of SAGO (PersoContact) gebruiken?

 

tabel voor een overzicht van afwezigheden

 * Medex is bereikbaar op +32 2 524 97 97

 

Voor de volledige lijst van aanvragen, zie het in de intranet van je organisatie.

Types de demande

Dans

Types d’attestation

Jaarlijks vakantieverlof 

PersoSelfService - SCOPE

Geen attest

Recuperatieverlof

PersoSelfService - SCOPE

Geen attest

Ziekteverlof

Medex* / PersoSelfService - SCOPE

Medisch attest Medex cf. arbeidsreglement

Arbeidsongeval

HR local

Formulieren A en B

Vertrek bij ziekte in de loop van de dag 

PersoSelfService - SCOPE

Geen attest

Opleidingen

PersoSelfService - SCOPE

Attest van de inschrijving

Examen of selectie 

PersoSelfService - SCOPE

Uitnodiging voor een examen/selectie 

Dienstvrijstelling

PersoSelfService - SCOPE

Attest afhankelijk van de dienstvrijstelling 

Staking

PersoSelfService - SCOPE

Geen attest

Aanvraag contract telewerk 

PersoContact - SAGO

Akkoord van de hiërarchische of functionele chef 

Aanvraag dag telewerk 

PersoSelfService - SCOPE

Geen attest

Uitzonderlijk verlof (Overmacht ziekte/ongeval gezin)

PersoSelfService - SCOPE

Medisch attest van je kind/

Geven van bloed, plaatjes of plasma 

PersoSelfService - SCOPE

Attest van het centrum/ziekenhuis

Omstandigheidsverlof

PersoSelfService - SCOPE

Verschillende soorten attesten 

Dwingende redenen van familiaal belang 

PersoSelfService - SCOPE

Geen attest

Verlof voor stage 

PersoContact - SAGO

Bevestiging stage 

Moederschapsverlof 

PersoContact - SAGO

Doktersattest met de verwachte bevallingsdatum en daarna de geboorteakte 

Ouderschapsverlof (geen loopbaanonderbreking) 

PersoContact - SAGO

Geboorteakte

Vermind. prest. wegens medische redenen 

PersoContact - SAGO

Briefwisseling Medex 

Vermind. prest. wegens persoonlijke aangelegenheid 

PersoContact - SAGO

Geen attest

Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 

PersoContact - SAGO

Geen attest

Loopbaanonderbreking (voltijds, deeltijds, medische bijstand, ouderschapsverlof, palliatieve zorgen) 

PersoContact - SAGO

Standaardformulier 

Vierdagenweek

PersoContact - SAGO

Standaardformulier 

Deeltijds werken vanaf 55 jaar of 50 jaar 

PersoContact - SAGO

Standaardformulier