Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 11 december 2019

Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten

Gecoördineerde versie (Justel)