Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Ondernemingen
 • Aanbestedende overheden
 • Sinds 1 april 2019 zijn verplicht om elektronische facturen die ondernemers hen bezorgen, te ontvangen en te verwerken. Het koninklijk besluit van 9 maart 2022 verplicht ook ondernemers om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Meer over deze wettelijke verplichting en wat een elektronische factuur precies islees je op deze pagina.

  Geautomatiseerde factuurverwerking betekent dat IT-systemen aan zowel bedrijfs- als klantzijde dezelfde taal moeten spreken. Daarom heeft Europa een kader ingesteld, Peppol genaamd, dat het verkeer van facturen in de Europese Unie vergemakkelijkt. Er werd ook een standaardformaat voor gestructureerde facturen vastgesteld, de Europese norm voor elektronische facturering. Deze twee elementen samen maken het mogelijk elektronische facturering op grote schaal toe te passen.

  In de praktijk worden de elektronische facturen door de bedrijven verstuurd via het Europese netwerk Peppol. Verschillende toegangspunten maken het mogelijk een verbinding te maken met het Peppol-netwerk. Bedrijven die facturen verzenden kunnen een verbinding maken via hun ERP-systemen, hun boekhoudsoftware of door gebruik te maken van het Mercurius-portaal.

  Om elektronische facturen te ontvangen, gebruiken de Belgische overheidsdiensten een specifiek platform: Mercurius.

   

 • Mercurius-platform Facture_Peppol
 • Om een beter zicht te verschaffen over de bestaande IT-oplossingen die het proces van elektronische facturering ondersteunen, zowel aan de kant van de leverancier als aan de kant van de klant, publiceert de FOD BOSA een lijst van softwarepakketten die hieraan voldoen. De FOD BOSA werkt hiervoor samen met de technologiefederatie Agoria.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 9 maart 2022

Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader...

Nieuws

 • Memorandum College van Voorzitters

  02 juli 2024
  Het College van Voorzitters publiceerde een memorandum met een visie voor de federale overheid voor de komende jaren, inclusief de uitdagingen waar de overheid voor staat. Hiermee...
  • BOSA
  • Werken bij de overheid
  • Overheids­opdrachten
  • Digitale overheid
  • Strategische ondersteuning
  • Begroting en boek­houding

Opleidingen

Diensten

 • Advies aan federale aankopers

  Federale verantwoordelijken voor overheidsopdrachten kunnen bij de realisatie van hun overheidsopdrachten van leveringen en diensten ondersteuning krijgen.
 • Helpdesk e-Procurement

  Alle gebruikers van het e-Procurementplatform kunnen bij ons terecht met hun vragen over e-Procurement. We hebben een helpcentrum en instructievideo’s of contacteer onze...

Publicaties