Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

Hieronder vind je de wetten en decreten die het huidige regelgevend kader voor overheidsopdrachten en concessieopdrachten vormen.