Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Organisatiebeheer

Ontdek hoe de FOD BOSA het organisatiebeheer binnen de federale overheidsdiensten ondersteunt. We zijn ook een onmisbare partner voor de ontsluiting van data over de federale overheid. 

Nieuws

Opleidingen

Diensten

  • Kwaliteitsbeheer

    Het zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (Common Assessment Framework - CAF) is een kwaliteitsmodel dat een algemeen, eenvoudig en makkelijk bruikbaar kader aanreikt voor de...

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 15 mei 2022

    Koninklijk besluit van 15 mei 2022 betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijk besluiten van...