Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federaal aankoopbeleid

Het federaal aankoopbeleid streeft ernaar zoveel mogelijk federale aankopen gemeenschappelijk te realiseren. Het hiervoor uitgewerkte aankoopmodel tracht de samenwerking tussen de federale overheidsdiensten te stimuleren, door middel van een strategisch overlegorgaan. Het nieuwe aankoopmodel werd officieel met het Koninklijk Besluit van 21 juli 2023.

Inhoudstafel

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 21 juli 2023

    Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie
  • Wet van 17 juni 2016

    Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.